Stichting NeverRest

Formele zaken

 

Bestuur

NeverRest is een stichting. Het bestuur van de Stichting NeverRest bestaat uit de volgende personen:
mr. J.P.N. Hoogland - voorzitter
mr. C.A. van Putten - secretaris
J.de Boer - penningmeester
N.A.M. van der Hoek MBA
B. van Woudenberg

De stichting NeverRest is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 37082543.
Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening 50.52.02.115 te Bergen.

Het adres van de stichting is Vrijheid 66, 1231 TN Loosdrecht