.Stichting NeverRest

Home pagina

Welkom bij de Stichting NeverRest

Op zoek naar avontuur? Ontevreden met alleen maar consumeren? Wil je iets betekenen voor je medemens, maar zoek je evenwicht tussen gebrek aan tijd en de wil om iets voor een ander te doen? Hou je van sporten?

Onze stichting organiseert sportieve evenementen over de hele wereld. Via sponsoring en donaties zamelen we geld in voor goede doelen in de directe nabijheid van onze evenementen. Daardoor ervaar je als reiziger zelf wat er met het mede door jou ingezamelde geld gedaan wordt. De bestuursleden en medewerkers van de stichting werken onbezoldigd. De totale overhead bedraagt minder dan 3%.

Evenementen

Onze evenementen zijn opgenomen in avontuurlijke reizen, waarbij de aandacht vooral is gericht op lokale cultuur en de lokale bevolking. Meestal op afgelegen plaatsen waar niet of nauwelijks toeristen komen. De reizen worden in eigen beheer georganiseerd, waarbij de deelnemers zelf zoveel mogelijk worden betrokken. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij zijn steentje bijdraagt. Alle reiskosten komen voor eigen rekening, verhoogd met een verplichte donatie. Desondanks zijn de prijzen van de reizen redelijk.

Het bestuur van onze stichting ziet persoonlijk toe op adequate besteding van ingezamelde gelden. Er is intensieve samenwerking met kleinschalige lokale organisaties. Er vindt gedegen rapportage plaats over de wijze waarop geld wordt uitgegeven. De overheadkosten van NeverRest bedragen slechts 3%. NeverRest ontvangt geld van particulieren en bedrijven. Wij zijn erg precies in de controle over de besteding van het geld, zodat donateurs zeker weten dat hun geld op de juiste plaats terecht komt. Wil je meer weten over onze aanpak, klik dan hier.

De stichting NeverRest is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 37082543.
Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening 50.52.02.115 te Bergen.

 

Nieuws

Er is op dit moment geen nieuws

 

 

| | Privacy Policy | Contact Webmaster | ©2004 Stichting Neverrest - Powered by van Noort Productions